О нас

Бісїда є сайт, котрый служить про створїня русиньскоязычного веб-контенту.

Русиньскый язык є недавно кодіфікованый розвиваючій ся язык, котрый хоснують Русины Европы і світу.  Ним говорять штонайвекше 1-1.5 міліона людей, але подля сучасных списовань людей лем менше сто тісяч ся офіціално приголосили ку носителям русиньского языка.

Як і векшина малых языків світу, русиньскый язык стоїть перед проблемом недостатка інформачного контенту, што примушує ёго носителїв заповнёвати дїру з помочов іншоязычных жрідел. Тото, на жаль, приводить ід языковій асімілації.

Прото главным цілём Бісїды є створїня різного русиньского контенту про ёго слободне хоснованя. Бісїда дає хоснователям повну слободу посилати хоцьяку інтересну інформацію од новиновых статей ід записам у персональных блоґах.

Другорядный ціль сайта ся дотикає проблему силного лексічного впливу сусїднїх языків на різны виды русинчіны.

“Уж поверхнїй погляд на літературны або публіцістічны тексты написаны по русиньскы укаже непевность і ваганя авторів при поужываню лексікы на выядріня розлічных абстрактных значінь, але проблемы ся указують властнї уж при потребі поужыти лексіку, што стоїть мімо русиньского основного словного фонду. Резултатом такой непевности є лексікална різномаїтость літературных, публіцістічных і другых текстів, переплетеных словеньскыма, україньскыма, до певной міры і руськыма лексемами, адаптованыма подля русиньскых фонолоґічных і морфолоґічных правил, а к ним ся причленюють лексемы з русиньского діалектного ареалу.”

~ Проф. ПгДр. Юрій Ванько, к.н.

Такто, Бісїда подпорує авторів писати слободно, жебы їх обща робота могла створити і розвити новы оріґіналны языковы елементы, указуючі продуктівный потенціал русиньского языка.

Advertisements